• مشهد - شهرک صنعتی فناوری های برتر ، صنعت 2
  • 09157077300
  • 05132400750
  • www.kianideh.ir
  • partsazeh1@gmail.com